Όσοι δεν είχαν κάνει τα quiz το σ/κ λόγω μη ενεργοποίησης του λογαριασμού τους, θα μπορούν τώρα.